«Δε συμφωνώ ούτε με μια λέξη απ’ όσα λες, αλλά θα υπερασπίζω και με το τίμημα της ζωής μου ακόμη,
το δικαίωμά σου ελεύθερα να λες όσα πρεσβεύεις».
Francois- Marie Arouet (Voltaire)
Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της κοινωνίας της πληροφορίας, όπου ο πλανήτης μας έχει καταστεί ένα «μικρό χωριό» με την ταχύτητα μετάδοσης των πληροφοριών και ειδήσεων, το νέο Δ.Σ. της Ένωσής μας έκρινε επιβεβλημένη τη συμμετοχή μας στον παγκόσμιο ιστό, με τη δημιουργία μιας αναβαθμισμένης ιστοσελίδας, η οποία εκτός της άμεσης ενημέρωσης που θα παρέχει για τις δραστηριότητες της Ένωσης, θα αποτελέσει και έναν ανοιχτό δίαυλο αμφίδρομης επικοινωνίας, δημοκρατικού και γόνιμου διαλόγου και κατάθεσης απόψεων και προβληματισμών για τα αστυνομικά και κοινωνικά δρώμενα, οι οποίες δε θα απηχούν απαραιτήτως τις θέσεις της Ένωσης.
Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και προσβλέπουμε στην ενεργή συμμετοχή σας, την οποία θεωρούμε καθοριστική για την επιτυχία του εγχειρήματος.
   
   
 
   

Επισκέπτες  

Σήμερα 1

Εχθές 5

Εβδομάδα 17

Μήνας 126

Σύνολο 44908

Currently are 4 guests and no members online

   

Πρωτοσέλιδα  


   

Ο καιρός  

   

Kρίσεις ΕΛ.ΑΣ.: Ασκήσεις ισορροπίας στο τεντωμένο σχοινί της Τρόικας

   

enaxia shmaΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Γενικά

  Κοινή εκτίμηση είναι ότι το εκπαιδευτικό σύστημα στην ΕΛ.ΑΣ, όπως είναι σήμερα διαμορφωμένο με το θεσμικό πλαίσιο και τις αντιλήψεις περασμένων δεκαετιών και παρά τις όποιες μεταγενέστερες επεμβάσεις, οριακά πλέον μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μέλλοντος. Βασικό ζητούμενο στην αστυνομική εκπαίδευση είναι η εναρμόνιση μεταξύ θεωρίας και πράξης, η επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής κατάρτισης με σταδιακή και ελεγχόμενη προσαρμογή στην υπηρεσιακή κουλτούρα, καθώς και η καλλιέργεια των επιστημονικών και επιχειρησιακών γνώσεων παράλληλα με την ανάπτυξη ευρύτερων κοινωνικών δεξιοτήτων. Ειδικότερα οι αστυνομικοί πρέπει να μάθουν να δρουν άμεσα και αποτελεσματικά με δημοκρατικές ευαισθησίες και να αναπτύσσουν κριτική σκέψη, να αξιολογούν καταστάσεις με ανεξαρτησία, υπευθυνότητα, ήθος και ακεραιότητα.

 

    Προς την κατεύθυνση αυτή υπάρχει ανάγκη δομικών αλλαγών τόσο στο οργανωτικό – διοικητικό μοντέλο όσο και σε καθένα από τους παράγοντες που απαρτίζουν και επηρεάζουν καθοριστικά την εκπαίδευση (προγράμματα και διδάσκοντες.). Ειδικότερα, η εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού σύμφωνα και με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Αστυνομικής Δεοντολογίας πρέπει να διέπεται από τις ακόλουθες πέντε (5) βασικές αρχές :

 1. Η εκπαίδευση του αστυνομικού πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας, στους κανόνες δικαίου και στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
 1. Η εκπαίδευση του αστυνομικού πρέπει να γίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια προς την κοινωνία.
 1. Η αρχική γενική εκπαίδευση του αστυνομικού πρέπει να ακολουθείται από ειδική εκπαίδευση, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, εκπαίδευση σε θέματα διοίκησης, καθώς και εκπαίδευση σε θέματα ηγεσίας και οργάνωσης.
 1. Σε όλα τα επίπεδα η αστυνομική εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει και πρακτική εκπαίδευση σε θέματα χρήσης βίας σύμφωνα με τους περιορισμούς που επιβάλλονται από την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 1. Η εκπαίδευση του αστυνομικού πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.  

 

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Ουσιαστική Ανωτατοποίηση της Σχολής Αξιωματικών.

  Η μεταρρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία διότι μέχρι σήμερα ο τρόπος διάρθρωσης και λειτουργίας της Σχολής παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις από τον αντίστοιχο των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ( διοίκηση, όργανα λήψης αποφάσεων, διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης διδακτικού προσωπικού, κ.τ.λ) με αποτέλεσμα το πτυχίο που παρέχει η Σχολή να μην μπορεί  να ενταχθεί σε διαδικασία πλήρους αντιστοίχισης και αναγνώρισης κατά τη διαδικασία της Μπολόνια. Ως εκ τούτου, στο άμεσο μέλλον, θα προκύψει ζήτημα αναγνωρισιμότητας των πτυχίων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η κατάληψη θέσεων από Έλληνες Αξιωματικούς σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Αστυνομικούς Οργανισμούς (π.χ EUROPOL, CEPOL, INTERPOL, FRONTEX κ.α). Επίσης σε πολλές περιπτώσεις, οι απόφοιτοι της Σχολής αντιμετωπίζουν πρόβλημα συνέχισης των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, αφού πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα δεν αναγνωρίζουν το πτυχίο της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ως πρώτο ακαδημαϊκό τίτλο.

  Τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την ανάδειξη της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ως εκπαιδευτικό ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι τα εξής :

 • Μετονομασία του τίτλου της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας σε «ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Α.Σ.Α.Ε.Α.).
 • Καθιέρωση του θεσμού του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) το οποίο θα ασκεί το διδακτικό έργο των επιστημονικών ακαδημαϊκών μαθημάτων.
 • Καθιέρωση του θεσμού του Αστυνομικού Διδακτικού Προσωπικού (ΑΣ.ΔΙ.Π.), το οποίο θα ασκεί το διδακτικό έργο των Αστυνομικών Μαθημάτων.
 • Οργάνωση αυτοδύναμων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τις εκπαιδευτικές , ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας και χορήγηση αντίστοιχων τίτλων σπουδών.
 • Διοικητική και Εκπαιδευτική Οργάνωση της Σχολής αντίστοιχης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

  Τα ανωτέρω αποτελούν την πρώτη θεσμική παρέμβαση για την ουσιαστική ανωτατοποίηση της Σχολής Αξιωματικών. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ακολουθηθούν και άλλα βήματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται :

 • Σύσταση Κανονισμού λειτουργίας της Σχολής που να ρυθμίζει επιμέρους θέματα (π.χ. τομείς εκπαίδευσης, γνωστικά αντικείμενα, εξεταστικές διαδικασίες, κ.τ.λ.).
 • Καθιέρωση συστήματος διασφάλισης ποιότητας της Εκπαίδευσης  (διδακτικές πιστωτικές μονάδες για τα διδασκόμενα μαθήματα, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση, κ.τ.λ.).

Προγράμματα σπουδών  Σχολής Αξιωματικών

  Τα διδασκόμενα μαθήματα σπουδών της Σ.Α.Ε.Α χρήζουν  επαναξιολόγησης και επαναπροσδιορισμού με κριτήριο την επίτευξη τόσο της επιστημονικής εκπαίδευσης όσο και της επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων σε συνδυασμό με τις σύγχρονες απαιτήσεις του αστυνομικού επαγγέλματος. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην «πρακτικοποίηση» των θεωρητικών γνώσεων που λαμβάνουν οι εκπαιδευόμενοι. Ειδικότερα,  πρέπει να ενισχυθούν η διδασκαλία των ειδικών πρακτικών εφαρμογών ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας, ο θεσμός του «πρότυπου εκπαιδευτικού αστυνομικού τμήματος» και οι ασκήσεις προσομοίωσης θα διεξάγονται πλέον σε όλα τα εκπαιδευτικά εξάμηνα προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη επιχειρησιακή κατάρτιση των σπουδαστών στα αντικείμενα της αστυνομικής αυτοάμυνας – αυτοπροστασίας και οπλοτεχνικής  - σκοποβολής. Επίσης προτείνεται να ενταχθούν στα προγράμματα  σπουδών αυτοτελή μαθήματα σε γνωστικά αντικείμενα, όπως : Οργανωμένο Έγκλημα, Διαχείριση Κρίσεων και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, Ανθρώπινα Δικαιώματα – Ρατσισμός-Ξενοφοβία, Αντιεγκληματική Πολιτική, Δίκαιο Κατάστασης Αλλοδαπών, Θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μοντέλα Αστυνόμευσης και Ευρωπαϊκά Ποινικά Συστήματα, Ζητήματα Ασφάλειας και Πρόληψης Εγκληματικότητας σε Αστικά Περιβάλλοντα, Πολιτική Προστασία και Διακλαδική Συνεργασία.

  Η πρακτική εκπαίδευση των Δοκίμων Υπαστυνόμων πρέπει να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, σε επιλεγμένες αστυνομικές υπηρεσίες οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα παροχής πραγματικής αστυνομικής πρακτικής εκπαίδευσης, και θα μπορεί να συμβάλλει στην εμπέδωση των αποκτούμενων θεωρητικών γνώσεων και στην ουσιαστικότερη γνώση των πραγματικών συνθηκών στο κοινωνικό και αστυνομικό περιβάλλον.

Ημερήσιο Πρόγραμμα Διαβίωσης Δοκίμων Υπαστυνόμων

  Εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης των Δοκίμων Υπαστυνόμων, κυρίως με τη δημιουργία:

 • χώρων άθλησης και ψυχαγωγίας που θα συμβάλλουν στην ισορροπημένη εκπαίδευσή τους και την εκτόνωση της ενέργειας νέων ανθρώπων, που επιτείνεται από την ομαδική συμβίωσή τους επί μακρύ χρονικό διάστημα.
 • Κατασκευή αμφιθεάτρου για  τη διοργάνωση ημερίδων – διημερίδων – διαλέξεων, με την πρόσκληση ειδικών επιστημόνων προκειμένου να έχουμε αναβάθμιση και προαγωγή του έργου της Αστυνομίας.
 • Κατασκευή αμφιθεατρικής αίθουσας διδασκαλίας πενήντα (50) περίπου θέσεων με τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την άρτια διδασκαλία και παρακολούθηση  του μαθήματος του «προτύπου αστυνομικού τμήματος».
 • Άμεση Κατάργηση της αναχρονιστικής ποινής της στέρησης εξόδου των Δοκίμων Υπαστυνόμων, που παραπέμπει σε άλλες λογικές και εποχές που ουδεμία σχέση έχει με προγράμματα σύγχρονης και ανοιχτής στην κοινωνία εκπαίδευσης.

  Επίσης προτείνεται η υποχρεωτική διαμονή και σίτιση μόνο για τους εκπαιδευόμενους του πρώτου εκπαιδευτικού τμήματος (ιδιώτες), χρονικό διάστημα το οποίο είναι επαρκέστατο για την εμπέδωση της πειθαρχίας και τη σύσφιξη των δεσμών αλληλεγγύης και φιλίας μεταξύ των Δοκίμων Υπαστυνόμων. Τα μέτρο αυτό θα συνεισφέρει στη σταδιακή χειραφέτηση και κοινωνικοποίησή  τους, καθόσον εξερχόμενοι των σχολών θα έχουν να διαχειριστούν τα προβλήματα της κοινωνίας και των πολιτών και όχι στρατιώτες εντός ενός στρατοπέδου. Για τους εισερχόμενους εκ του σώματος στη Σχολή Αξιωματικών, προτείνεται όπως η εκπαίδευσή τους έχει ακαδημαϊκό χαρακτήρα, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να διαμένουν και να σιτίζονται εντός της Σχολής.

 

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Προγράμματα Σπουδών Σχολής Αστυφυλάκων

 

           Τα διδασκόμενα μαθήματα σπουδών της Σχολής Αστυφυλάκων χρήζουν  επαναξιολόγησης και επαναπροσδιορισμού με κριτήριο την επίτευξη τόσο της επιστημονικής εκπαίδευσης όσο και της επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων σε συνδυασμό με τις σύγχρονες απαιτήσεις του αστυνομικού επαγγέλματος. Θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτικοποίηση των θεωρητικών γνώσεων που λαμβάνουν οι εκπαιδευόμενοι.     Ειδικότερα,  πρέπει να ενισχυθούν η διδασκαλία των ειδικών πρακτικών εφαρμογών ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας, ο θεσμός του «πρότυπου εκπαιδευτικού αστυνομικού τμήματος» και οι ασκήσεις προσομοίωσης θα διεξάγονται πλέον σε όλα τα εκπαιδευτικά εξάμηνα προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη επιχειρησιακή κατάρτιση των σπουδαστών στα αντικείμενα της αστυνομικής αυτοάμυνας – αυτοπροστασίας και οπλοτεχνικής  - σκοποβολής. Επίσης προτείνεται να ενταχθούν στα προγράμματα  σπουδών αυτοτελή μαθήματα σε γνωστικά αντικείμενα, όπως : Οργανωμένο Έγκλημα, Ανθρώπινα Δικαιώματα – Ρατσισμός-Ξενοφοβία,

Δίκαιο Κατάστασης Αλλοδαπών, Θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ζητήματα Ασφάλειας και Πρόληψης Εγκληματικότητας σε Αστικά Περιβάλλοντα.

          Επίσης προτείνεται η αύξηση του χρόνου εκπαίδευσης μέσα στη Σχολή, καθόσον τα εκπαιδευτικά γνωστικά αντικείμενα δεν μπορούν να καλυφθούν επαρκώς με το σημερινό συσχετισμό ανάμεσα στη θεωρητική εκπαίδευση εντός της Σχολής και την πρακτική εκπαίδευση στις Αστυνομικές Υπηρεσίες, η οποία κατ΄ ουσία διαρκεί εννέα μήνες περίπου εντός της Σχολής και δεκαπέντε εκτός αυτής και αυτό πρέπει να αντιστραφεί. Ειδικότερα η πρακτική εκπαίδευση προτείνεται να πραγματοποιείται σε επιλεγμένες αστυνομικές υπηρεσίες οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα παροχής πραγματικής πρακτικής εξάσκησης και ιδιαίτερα σε θεματικές ενότητες με διαβαθμισμένη δυσκολία καθώς και σε επιμέρους δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν από τους εκπαιδευόμενους.

Ημερήσιο Πρόγραμμα Διαβίωσης Δοκίμων Αστυφυλάκων.

  Εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης των Δοκίμων Αστυφυλάκων, κυρίως με τη δημιουργία:

 • χώρων άθλησης και ψυχαγωγίας που θα συμβάλλουν στην ισορροπημένη εκπαίδευσή τους και την εκτόνωση της ενέργειας νέων ανθρώπων, που επιτείνεται από την ομαδική συμβίωσή τους επί μακρύ χρονικό διάστημα.
 • Κατασκευή αμφιθεάτρου για να τη διοργάνωση ημερίδων – διημερίδων – διαλέξεων, με την πρόσκληση ειδικών επιστημόνων προκειμένου να έχουμε αναβάθμιση και προαγωγή του έργου της Αστυνομίας.
 • Κατασκευή αμφιθεατρικής αίθουσας διδασκαλίας πενήντα (50) περίπου θέσεων με τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την άρτια διδασκαλία και παρακολούθηση  του μαθήματος του «προτύπου αστυνομικού τμήματος».
 • Άμεση Κατάργηση της αναχρονιστικής ποινής της στέρησης εξόδου των Δοκίμων Αστυφυλάκων, που παραπέμπει σε άλλες λογικές και εποχές που ουδεμία σχέση έχει με προγράμματα σύγχρονης και ανοιχτής στην κοινωνία εκπαίδευσης.

  Πρόταση για κατάργηση Σχολών Αστυφυλάκων ανά την Ελλάδα.

  Προτείνεται η κατάργηση τμημάτων της Σχολής Αστυφυλάκων προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη ομοιογένεια στα εκπαιδευτικά προγράμματα, η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού προσωπικού αλλά και η επίτευξη οικονομιών κλίμακας (μείωση λειτουργικών εξόδων και εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων). Ειδικότερα προτείνεται η διατήρηση δύο (2) μόνο Σχολών με εγγύτητα σε πόλεις – έδρες Πανεπιστημίων (Κομοτηνή- Ρέθυμνο), έτσι ώστε το διδάσκων πανεπιστημιακό προσωπικό, να έχει κίνητρο να διδάξει στην αντίστοιχη Σχολή Αστυφυλάκων, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε αυτές τις Σχολές.

Σχολή Μετεκπαίδευσης – Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας.

  Η Σχολή Μετεκπαίδευσης – Επιμόρφωσης μετεκπαιδεύει και επιμορφώνει σε ετήσια βάση χιλιάδες αστυνομικούς (ξεπερνούν τις 8.000 με 9.000). Ως εκ τούτου θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση τόσο στα προγράμματα σπουδών όσο και στο χρόνο υλοποίησης αυτών.

   Ειδικότερα:

   Α) Για το ΤΕΜΕΣ προτείνεται η αύξηση του χρόνου εκπαίδευσης σε πέντε (5) μήνες , από σαράντα πέντε (45) ημέρες που είναι σήμερα και η επαναξιολόγηση και επαναπροσδιορισμός νέων θεματικών ενοτήτων, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στο επίπεδο γνώσεων και εμπειριών των εν δυνάμει ανώτερων Αξιωματικών, οι οποίοι μετεκπαιδεύονται στο Σχολείο.

B) Ακαδημαϊκή διασύνδεση της Σχολής με αντιστοίχου επιπέδου Σχολές, των χωρών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης , με ηλεκτρονικό σύστημα διδασκαλίας και με απευθείας μεταβάσεις των σπουδαστών για ολιγοήμερη και επιτόπια εκπαίδευση , όπου κρίνεται σκόπιμο.

Γ) Πρόσκληση επιφανών επαγγελματιών από Πανεπιστήμια και Αστυνομίες προηγμένων χωρών (Η.Π.Α., Μ. Βρετανία, Γερμανία κ.λ.π.) οι οποίοι θα διδάσκουν σε ολιγοήμερα σεμινάρια, ειδικά σε θέματα Διεθνούς Τρομοκρατίας, Οργανωμένου Εγκλήματος, Παράτυπης  Μετανάστευσης,  Διεθνούς Δικαίου , Διεθνών Σχέσεων κ.λ.π.

Μητρώο Εκπαιδευτών Σωμάτων Ασφαλείας – Ίδρυση Σχολής Εκπαιδευτών Σωμάτων Ασφαλείας.

  Με στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών των αστυνομικών σχολών προτείνεται η δημιουργία Μητρώου Εκπαιδευτών Σωμάτων Ασφαλείας και η ένταξη αυτού στο Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Ειδικότερα, στο μητρώο αυτό, που θα περιλαμβάνει εσωτερικό υπομητρώο εκπαιδευτών Ελληνικής Αστυνομίας, θα εντάσσονται εκπαιδευτές οι οποίοι θα έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί για την παιδαγωγική τους επάρκεια από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ.) ή τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

  Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η εκπαίδευση των εκπαιδευτών της Ελληνικής Αστυνομίας να αποτελείται από δύο (2) σκέλη :

 1. Παιδαγωγική εκπαίδευση και πιστοποίηση από το Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ. ή τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, μετά από παρακολούθηση ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος.
 1. Επιστημονική - Επαγγελματική – επιχειρησιακή κατάρτιση από πιστοποιημένη Σχολή Εκπαιδευτών της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία θα λειτουργεί κυρίως στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας και στην αντίστοιχη Σχολή της Αθήνας, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
 • Στις  θεματικές εκπαιδευτικές ενότητες της Σχολής να ενταχθούν, παράλληλα με τα αντικείμενα αμιγώς Αστυνομικού ενδιαφέροντος  και θέματα Συνταγματικού Δικαίου, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας και Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού.
 • Η πιστοποίηση των εκπαιδευτών της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφέρεται τόσο στους εκπαιδευτές των Αστυνομικών Σχολών, όσο και στους εκπαιδευτές των κατά τόπους Τμημάτων και Γραφείων αστυνομικής εκπαίδευσης της χώρας.

 

  Για την κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτών, προτείνεται να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία :

 1. Προκήρυξη ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσης εκπαιδευτή, με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
 1. Εξέταση από Επιτροπή αξιολόγησης της Ελληνικής Αστυνομίας, στην οποία θα συμμετέχει ψυχολόγος, με σκοπό την αξιολόγηση  των υποψηφίων για συμμετοχή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών (κριτήρια αξιολόγησης θα αποτελούν η προσωπικότητα, οι τίτλοι σπουδών, η επαγγελματική εμπειρία, η διδακτική προϋπηρεσία, οι λοιπές εκπαιδεύσεις που έχει παρακολουθήσει ο υποψήφιος στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης, κ.α)
 1. Μετά την οριστική επιλογή των προσώπων, οι υποψήφιοι εκπαιδευτές θα παρακολουθούν ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την απόκτηση παιδαγωγικών γνώσεων – δεξιοτήτων κα ικανοτήτων, το οποίο θα οργανώνεται από το ΕΚΕΠΙΣ ή τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης . Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα θα έχει διάρκεια περίπου εκατό (100) ωρών και θα διεξάγεται κατά βάση με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προκειμένου οι συμμετέχοντες σε αυτό να μην κωλύονται από τα κύρια επαγγελματικά  καθήκοντά τους. Όσοι ολοκληρώνουν με επιτυχία  την διαδικασία αυτή, θα λαμβάνουν ανάλογη πιστοποίηση και θα εντάσσονται στο υπομητρώο Εκπαιδευτών Ελληνικής Αστυνομίας, από το οποίο θα αντλείται προσωπικό στελέχωσης Σχολών κλπ, όταν καθίσταται ανάγκη.
 1. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, θα έχει τη δυνατότητα να προκηρύσσει σε ετήσια βάση νέες θέσεις εκπαιδευτών. 

Επίλογος

  Κατά την άποψη μας οι ανωτέρω προτάσεις  θέτουν τις βάσεις για μια εκπαιδευτική διαδικασία με σύγχρονες αντιλήψεις, που εδράζεται στα νέα εκπαιδευτικά δεδομένα και στις απαιτήσεις της κοινωνίας των πολιτών, η οποία είναι αυτή που κρίνει το έργο και την αποτελεσματικότητά μας.

   
© Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής